Procesní tok | Výrobce potápěčského vybavení a zařízení po dobu více než 40 let | SCUBA AQUATEC

SCUBA AQUATEC | Potápěčské vybavení od AQUATEC vytváří sílu, která pomáhá lidem setkat se a komunikovat s oceánem.

SCUBA AQUATEC

Procesní tok


全球潛水設備王 AQUATEC

Výrobní proces se zabývá přeměnou různých vstupů na výstupy, které jsou požadovány na trhu. Náš výrobní proces zahrnuje řadu propojení v rámci výrobního řetězce. V každé fázi se přidává hodnota během výroby.

1. Potvrzení objednávky

Když zákazníci zadají objednávku, tato objednávka je pouze nabídkou koupit od nás. Všimněte si prosím, že tato objednávka se nesmí považovat za konečné přijetí vaší objednávky společností AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) až do odeslání e-mailu s potvrzením objednávky. Jinými slovy, poté, co společnost AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) obdržela úplnou objednávku zákazníků, potvrzení objednávky obsahuje informace o tom, co jste koupili, kolik to stálo, datum dodání / odeslání, ceny, upozornění na platbu, dodání a kontaktní informace o zákaznických službách společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.).... a tak dále. Je zodpovědností obou zákazníků zkontrolovat Potvrzení objednávky zaslané společností AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.), aby se ujistili, že byl potvrzen správný produkt s správnou cenou. Také je nutné okamžitě kontaktovat společnost AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) k opravě objednávky. Výrobní plán je pečlivě monitorován sekci po sekci, což je přidaná hodnota pro naše zákazníky. Potvrzení objednávky musí být poskytnuto v rozumné lhůtě a v souvislosti s dodáním zboží nejpozději. Oddělení prodeje společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) výrobního oddělení převede tento požadavek na "výrobní objednávku" a vytvoří časový plán pro řízení procesu, který bude následně realizován výrobním oddělením a oddělením zajištění kvality.

2. Domluva harmonogramu

Aby se zkrátila doba čekání zákazníků na dodávku, oddělení řízení výroby potápěčských potřeb AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) má komplexní přehled o časovém plánu systému. Obecně platí, že řízení plánu produkce potápění zahrnuje strategické plánování plánu produkce, plánování provozu, plánování kapacity, pracovní a směnové rozvržení ve výrobě. Hlavním účelem je vytvoření výrobního plánu a sledování pokroku ve výrobě surovin, lidských zdrojů, zařízení a prostoru ve fabrice.

Produktivita vícestupňového systému manipulace s materiálem společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) závisí nejen na bezpečnosti skladování dílů, ale také na celkovém uspořádání výrobní linky pro efektivní kontrolu výrobních plánů našich potápěčských produktů a snížení dodacích lhůt. Plánování materiálových požadavků může také generovat plánovací dohody pro výrobu na zakázku. Čas příchodu surovin, lidské zdroje, vybavení a rozdělení prostoru budou plánovány a prováděny oddělením řízení výrobního plánu, které okamžitě identifikuje příležitosti k další optimalizaci plánování s naším sledovacím systémem.

3. Příjem dílů

Všechny části výrobků jsou řazeny podle systémů řízení společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.). Podrobný seznam dílů a verze dílů jsou jasně zaznamenány pro nejlepší efektivitu prodeje. Proces příjmu dílů je zajištěním toho, že společnost AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) splňuje výrobní a kvalitativní požadavky na dodávané díly pro zákazníka. Aby se vyloučila možnost chybějících částí nebo chybou odebraných částí, je třeba zajistit identifikaci a sledovatelnost částí a informací o produktech potápěčského vybavení, jako je název, specifikace, číslo dílu, objednávkové číslo a aktuální stav. Pracovníci v oddělení příjmu a skladování by měli chápat důležitost přesnosti inventury a její vliv na společnost, aby zajistili dodržování postupů a prokázali, že zavedený výrobní proces potápěčského vybavení produkuje výrobek, který v průběhu skutečné výroby splňuje všechny požadavky.

Zaměstnanci přijímající díly musí přinést materiály do společnosti a provádět převod dílů do a zásob a mezi odděleními, jako je výroba potápěčského vybavení. Požadavky na specifikaci jsou správně pochopeny procesem příjmu dílů a výrobní proces má potenciál vyrábět potápěčský produkt, který bude během skutečné výroby v požadovaném množství pravidelně splňovat tyto požadavky. Jeho účelem je definovat schvalovací proces nových nebo revidovaných dílů, nebo dílů, které pocházejí z nových nebo významně revidovaných výrobních metod. Kritické charakteristiky jsou vlastnosti, které mají větší význam a nejvíce ovlivňují výsledek produktu nebo proces potápěčského vybavení. Tak, aby zavedený výrobní proces měl potenciál produkovat díl, který v průběhu skutečné výroby konzistentně splňuje všechny požadavky, a aby poskytl důkaz, že zákaznický inženýrský návrh a specifikační požadavky jsou jasně pochopeny a splněny společností AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.).

4. Výroba

Výrobní kontrolní proces je prováděn s pomocí „formuláře pro kontrolu výrobků“ od společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.), který je kontrolován položku po položce a podepsán stejným inženýrem, který provádí kontrolu, aby bylo možné snadno vystopovat předchozí záznamy o výrobcích při poskytování servisních služeb po prodeji.

Jako poskytovatel potápěčského vybavení má AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) zkušenosti, vybavení a velikost potřebné k zvládnutí každé fáze projektu.Výrobní sektor je úzce spojen s inženýrstvím a průmyslovým designem.Naše výroba a diverzifikace nám umožňuje rychle reagovat na požadavky projektů všech druhů.Výroba je uspořádání, při kterém první firma s specializovaným vybavením zpracovává suroviny nebo polotovary pro druhou firmu.Výrobní proces, při kterém je položka vyrobena (zhotovena) z surových nebo polotovarových materiálů namísto toho, aby byla sestavena z hotových komponent nebo dílů.To pomáhá zrychlit dodání našeho projektu a šetří cenný čas a peníze.

AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) se rozrostla do rozmanitého výrobního podniku s širokou škálou zařízení a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Jsme odborníci v oblasti výroby pro několik průmyslových odvětví a nadále investujeme zdroje do nových trhů, abychom pomohli splnit potřeby našich klientů v neustále se měnící výrobní krajině. Kromě toho nabízíme širokou škálu služeb za konkurenceschopné ceny. Naše mise je produkovat vysoce kvalitní díly včas a za konkurenční cenu pro naše zákazníky. Naše hlavní činností je dlouhodobá a krátkodobá smluvní výroba pro různé zákazníky.

5. Oprava výroby

AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) poskytuje cennou službu na klíč pro výrobu oděvních výrobků, včetně návrhu standardu, materiálu pro potápění, příslušenství pro potápění, sekundárního zpracování, designu a specifikace vzoru. Naše vedení musí schválit vyrovnání nesrovnalostí v inventáři. Cyklické počítadla nebo ti, kteří jsou pověřeni udržováním přesnosti inventáře, mohou upravit databázi inventáře k opravě nesrovnalostí.

Hlavními faktory při výběru materiálů jsou korekce výroby, které jsou rozděleny do tří různých kategorií: základní korekce, funkční korekce a speciální korekce. Základní oprava jsou limity přípustné odchylky pro mechanickou odolnost a stabilitu konstrukce. Funkční korekce jsou limity povolené odchylky pro přizpůsobení a vzhled. Speciální oprava se vztahuje na individuální projekty, které mohou specifikovat speciální tolerance, buď jako modifikaci základních nebo funkčních tolerancí nebo pro aspekty, které již nejsou pokryty. AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) by používala zajištění kvality, aby se zajistilo, že potápěčský produkt je vyráběn správným způsobem, čímž se snižují nebo eliminují potenciální problémy s kvalitou finálního potápěčského produktu.

6. Kontrola kvality

Kontrolní inspektoři společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) se starají o to, aby potápěčské produkty splňovaly standardy kvality a bezpečnosti. Například měří výrobky, zkoumají vzorky a testují je a přesně dokumentují výsledky inspekcí a testování, aby zajistili kvalitu provozu a výroby.

AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) Kontrolní inspektoři kvality přepracovávají nebo odmítají dílčí sestavy nebo hotové výrobky podle potřeby. Zajišťujeme, že vše od surovin po hotové výrobky potápěčského vybavení splňuje kvalitní a bezpečnostní normy stanovené v nákupní dokumentaci. Všechny procesy výroby potápěčského vybavení, ať už jsou velké nebo malé, vyžadují prvky kontroly kvality a veškeré kontroly a testování se provádějí podle stanovených požadavků. Pokud je identifikován problém, práce týmu pro kontrolu kvality nebo profesionála by mohla zahrnovat zastavení výroby nebo poskytování služeb, dokud problém nebude opraven. Po technické korekci bude vytvořena finální specifikace a výroba potápěčského vybavení bude zahájena pod kontrolou kvality a správou termínů dodávek ve spolupráci s příslušnými odděleními vývoje a výroby.

Dále provádějte a dokumentujte procesní a systémové audity pomocí písemných postupů jako standardů pro audit. Proces montáže a kontrola kvality následuje "regulaci kontroly kvality inspekce" pro provádění kontrol zakoupených dílů potápěčského vybavení, dílčích sestav nebo hotových výrobků společnosti. Cílem týmu kontroly kvality je identifikovat výrobky nebo služby, které nesplňují stanovené standardy kvality společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.).

7. Příjem ve skladu

Sklad společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) je velká budova, kde jsou skladovány potápěčské vybavení a kde mohou být katalogizovány. Výrobní potápěčské vybavení je skladováno zde až do odeslání. Hlavní činností místa je příjem nových potápěčských produktů a odesílání potápěčských produktů.

V našem skladu využíváme nejmodernější technologie a nejnovější potápěčské vybavení. Tyto nejen zvyšují rychlost a přesnost plnění objednávek, ale také eliminují chyby při manipulaci se zásilkami a příjmu zboží. Navíc snižují náklady spojené s nevyužitými zásobami a zlepšují viditelnost a sledovatelnost inventáře.

Údržba skladu společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) používaného ve výrobním procesu následuje „směrnice pro zařízení a údržbu“ a může plánovat roční nebo pololetní fyzické inventarizace k přepočtu celého skladu a upravení množství pro čištění systému a zabránění vlivu poruch strojů na výrobní proces a servis po prodeji. Rozdíly odhalené během fyzické inventarizace také monitorují účinnost systému cyklického počítání a postupy inventarizace.

8. Pokročilá kontrola

Pokročilá kontrola je součástí zajištění kvality, která zajišťuje, že výrobky jsou konzistentně vyráběny a kontrolovány podle kvalitativních standardů odpovídajících zamýšlenému použití společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.).

Aquatec se snaží vyhovět jakýmkoli požadavkům zákazníků na základě naší vlastní technologie pokročilého inspekčního, materiálového testování a analytické inspekce. Všechny soubory s ovládanými dokumenty a záznamy testů udržujte včas a přesně, například koordinujte kalibraci veškerého potápěčského vybavení a přípravků, sledujte kritické potápěčské vybavení a přístrojové vybavení, abyste zajistili správný provoz a kalibraci, účastněte se vytváření a revize postupů pro kontrolní funkci, vracejte náš produkt zpět do funkce pro kontrolu produktu, bezpečnostní testování a obnovovací služby pro potápění, když se objeví potenciální problém s odvoláním, pomáhejte při psaní a aktualizaci postupů, protokolů a kontrolních seznamů pro kontrolu potápěčského vybavení, vyhodnocujte problémy a poskytujte počáteční doporučení pro možná korektivní opatření, spolupracujte s vedením výroby a kontrolou kvality, abyste poskytovali zpětnou vazbu montážníkům ohledně přesnosti montážních postupů.

Díky vlastní technologii, know-how a pokročilým zařízením byla dosažena pokročilá kontrola. Odborní zaměstnanci prostřednictvím akumulace zkušeností vyvinuli technické dovednosti od založení společnosti AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.). Všechny továrny jsou schopny poskytovat vysokou kvalitu hotových výrobků a přebírat odpovědnost a hrdost z historie společnosti.

9. Dodávka

Objednané produkty jsou dodány do data dodání s pohodlnou kvalitou po inspekci, která odpovídá požadavkům zákazníka AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.).

Společnost AQUATEC (Duton Industry Co., Ltd.) si vyhrazuje právo kontaktovat zákazníky a domluvit alternativní způsoby a termíny doručení. Jakmile naši zákazníci obdrží potvrzení objednávky, bude jim prostřednictvím faktury sdělen jedinečný číslo objednávky, které mohou použít k sledování stavu své objednávky. Omlouváme se, ale nebudou přijaty žádné změny v určené adrese a/nebo možnosti doručení.

Pro zabránění poškození výrobků při přepravě je standardní exportní krabice společnosti AQUATEC pětivrstvá s vnitřní barevnou krabicí / blisterem, balená s 3-4 nylonovými popruhy podporovanými technikou pro zvýšení nosnosti. Každá krabice nepřesahuje 30 kg pro pohodlnou přepravu a skladování klientů.

Procesní tok | Výrobce potápěčského vybavení a zařízení po dobu více než 40 let | SCUBA AQUATEC

Sídlící na Tchaj-wanu od roku 1984, AQUATEC - DUTON INDUSTRY CO., LTD. je výrobce potápěčského vybavení a potápěčského vybavení. Jejich hlavní potápěčské vybavení a potápěčské vybavení zahrnují napouštěcí ventily BCD, první stupně potápěčských regulátorů a druhé stupně potápěčských regulátorů, potápěčské BCD, napouštěcí ventily BCD, potápěčské měřiče, potápěčské subvarování, potápěčské duo varování, potápěčská světla a tlakoměr pod vodou pro potápění, který byl prodán do více než 45 zemí s certifikací CE.

SCUBA AQUATEC je jedním z předních výrobců potápěčského vybavení | potápěčského vybavení se sídlem na Tchaj-wanu od roku 1984. Certifikované CE a profesionální vybavení, SCUBA AQUATEC nabízí potápěčům po celém světě vynikající a jedinečný potápěčský zážitek. Široký výběr potápěčského a potápěčského vybavení, včetně potápěčských ploutví, systémů sidemount, potápěčských tlakoměrů, potápěčských měřičů, potápěčských přístrojů a dalšího.

SCUBA AQUATEC poskytuje svým zákazníkům vysoce kvalitní potápěčské vybavení a zařízení, a to jak s pokročilou technologií, tak i s 40letými zkušenostmi, SCUBA AQUATEC zajišťuje, že jsou splněny potřeby každého zákazníka.